Kornel Krasny

Kornel Krasny:

 1. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683n686, 2014.
 2. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
 3. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 4. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
 5. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank DOI 10.1007/s10561-012-9348-7;
 6. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa I doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok XXIII, 84—88;
 7. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43. Issue 8 Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings;
 8. Marta Krasny, Kornel Krasny: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80;
 10. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44;
 11. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 12. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70;
 13. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134;
 14. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215;
 15. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283;
 16. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371;
 17. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528;
 18. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482;
 19. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547;
 20.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620;
 21.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687;
 22.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752;
 23.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332;
 24. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208;
 25. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840;
 26. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8;

Lista prezentacji

 1.  The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden;
 2. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden
 3. Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 20.01.2007,  Radom.
 4. Tytani-Implantologia dziś i jutro 12-14 października 2007 – Poznań – Zaawansowane techniki implantologiczne z zastosowaniem systemu IDI;
 5. Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej. Kornel Krasny, H. Wanyura 17.01.2006 – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS  oddz. W Warszawie
 6. Morphometric evaluation of selected anatomical elements of the body of the mandible. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery – XVIII Congress – 2006 September 12th to 15th Barcelona.
 7. Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS  oddz. W Warszawie, 17.01.2006.
 8. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 19-21 maja 2005 Lublin – Kornel krasny, Hubert Wanyura, Zygmunt Stopa, „Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań” – prezentacja ustna.
 9. II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne. Warszawa 4-5 III 2005 – Plakat pt. Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – K. Krasny, H. Wanyura, Z. Stopa,
 10. Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 17.12.2005, Białystok.
 11. „Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań”- V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 19-21 maja 2005, Lublin.
 12. Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne, 4-5 III 2005, Warszawa.
 13. „Develpoments in the diagnosis, preventention and tretment of disorders of the ceaniofacial complex” Warszawa, 21.05.2004 – uczestnictwo w sesji plakatowej p.t.: Atopowe położenie zatrzymanych zębów. Z. Stopa. K. Krasny, K. Abed
 14. Płat skórno – mięśniowy z mięśnia piersiowego większego w rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy” –  IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, 22-24 maj 2003, Białystok.
 15. Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych – Kongres Młodych Medyków 1999, Warszawa.