Marta Krasny

Marta Krasny:

 1. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2012 Sep;14(3):367-74.
 2. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok XXIII, 84—88.
 3. Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grzegorz Cessak, Piotr Fiedor. Analysis of effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on teeth and oral tissues during orthodontic treatment. Report based on literature review. Acta Pol Pharm. 2013 May-Jun;70(3):573-7.
 4. Martyna Czerkies, Adrianna Mostowska, Elżbieta Mierzwińska- Nastalska, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska. Rola czynników genetycznych w etiologii I leczeniu wad zgryzu. Forum ortodontyczne Tom 9, nr 3/2013, 182-189.
 5. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 7. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
 8. Marta Krasny, Anna Wasiewicz, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki. Leczenie obstrukcyjnego bezdechu sennego -przyczyny chorób cywilizacyjnych w realiach polskich. Magazyn Stomatologiczny, 10/2014, 115.
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683n686, 2014.
 10. Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grażyna Śmiech-Słomkowska. Znaczenie estetyki twarzy i uśmiechu w planowaniu leczenia ortodontycznego- przegląd piśmiennictwa. Część 1. Forum Ortodontyczne, 2014,3,179-186.
 11. Małgorzata Zadurska, Agnieszka Jurek, Marta Krasny Analiza przypadków klinicznych występowania zębów dwoistych w uzębieniu mlecznym i stałym- sugerowana etiologia i następstwa Dental Forum vol. XXXX, No 2 (2012), 33-39.
 12. Małgorzata Zadurska, Barbara Pietrzak- Bilińska, Dorota Maciejak, Marta Krasny, Paweł Plakwicz, Jarosław Wysocki Klippel- Trenaunay- Weber Syndrome Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20, No 6A (2011), 134-139.
 13. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43, Issue 8 , Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings
 14. Witold Pawłowski,  Paweł Krajewski, Marta Krasny, Piotr Fiedor; Correlation of trauma circumstances and mechanism with the type, localization and range of cranial and intracranial injuries in traffic accident casualties, New Medicine 1/2011, vol. XV, 3-7.
 15. Marta Krasny, Jarosław Wysocki, Małgorzata Zadurska, Piotr Skarżyński: Relative nasopharyngeal patency index as possible objective indication for adenoidectomy in children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 75 (2011) 250-255.
 16. Jarosław Wysocki, Marta Krasny, Piotr Skarżyński: Patency of nasopharynx      and a cephalometric image in the children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 73 (2009) 1803-1809.
 17. Marta Krasny, Kornel Krasny Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 18. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80
 19. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 20. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.

Lista prezentacji

 1. The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden;
 2. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden
 3. 16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; Małgorzata Zadurska, Dariusz Gozdowski, Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Magdalena Marczyńska- Stolarek pt. „ Analiza nieprawidłowości zębowych współistniejących z agenezją zębów mlecznych u pacjentów z oligodoncją w uzębieniu stałym”; Poznań, 27-30.09.2012
 4. Współautorka plakatu prezentowanego na 15. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego autorstwa Małgorzaty Zadurskiej, Magdaleny Marczyńskiej- Stolarek, Agnieszki Jurek, Anny Milczarek, Anny Wasiewicz, Marty Krasny pt. „Budowa twarzy u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego”; 15 zjazd PTO Zamość, 15-18.09.2011
 5. Prezentacja pracy na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Autorzy: Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor pt.„ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011
 6. Drożność nosogardła a obraz cefalometryczny u dzieci z problemami ortodontycznymi” na XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Gdańsk 20-21.05.2011.
 7.  „Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi” na V Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód- Wschód, Warszawa 27-28.05.2011.
 8. „ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011. na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 9. „Zespół Klippera- Trenaunaya- Webera”  Nałęczów, 12-13.05.2011. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt.
 10. „Poprawa kształtu zębów u młodych pacjentów w trakcie i po leczeniu ortodontycznym” prezentowanym na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków w Warszawa, 2005.
 11.  “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Sympozjum „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” w Warszawa, 2004.
 12. “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2004.