Krzysztof Majchrzak

Krzysztof Majchrzak

  1. „Anatomical study of foramen rotundom localization for maxillary nerve extra – oral anaethesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2007.
  2. „Local anaesthetic drugs used In dentistry” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008.
  3. „How to do?- Interior alveolar nerve block anaesthesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
  4. „Metody zewnątrzustne znieczulenia nerwu szczękowego do otworu okrągłego” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2008.
  5. „Urazy w obrębie oczodołu” prezentowanej na 15 Interdyscyplinarnym seminarium z anatomii klinicznej pt. Anatomiczne podstawy chirurgii oczodołu, Warszawa, 2007
  6. „Properties and working efficiency comparison of mouthrinses meridol and eludril regarding to patients after surgical procedures in oral cavity” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
  7. “How to bite it? – The study of multiplicity of etiopathogenetic factors and their interrelationships with various symptoms of TMJ disorders” prezentowanej na 4 Międzynarodowym Kongresie Regionu Morza Bałtyckiego, Warszawa, 2009
  8. “Czynniki etiologiczne zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2010.
  9. „Implantoprotetyczne leczenie pacjentki z manifestacją objawów osteoporozy w obrębie żuchwy. Opis przypadku” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011
  10. „Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011