Implanty

Implanty zębowe są obecnie najnowocześniejszą, najskuteczniejszą i najbardziej naturalną odbudową braków zębowych. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami protetycznymi minimalizują zanik kości, nie wymagają szlifowania zdrowych zębów, zachowują stosowny do wieku wygląd, dają większą pewność siebie, poprawiają jakość i komfort życia.

Pierwszy implant w obecnej formie wykonał szwedzki chirurg – profesor Brånemark. Profesor wykorzystał zjawisko osteointegracji, czyli łączenia się tytanu (materiału z którego jest wykonany implant) z kością pacjenta. Oczywiście powierzchnia implantu oraz jego kształt jest cały czas unowocześniany.

Popularne określenie implant to tak naprawdę  2 części: śruba tytanowa, która osadzona w kości zastępuje nam korzeń zęba oraz porcelanowa nadbudowa, która uzupełnia nam utracony ząb.  Zabiegi implantacji są wykonywane przez specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Są to krótkie, bezbolesne, delikatne zabiegi i dlatego też są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym.
Zapraszamy do dokładnego obejrzenia naszych stron internetowych, na których opisujemy procedury chirurgiczne i sposoby odbudowy protetycznej. Podajemy także dokładny, całkowity koszt leczenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dokładnie opracowanej metodzie leczenia możemy wydać po zabiegu kartę gwarancyjna wraz z certyfikatami wkręconych implantów.

Komplet dokumentów, jaki otrzymuje pacjent podczas leczenia w tutejszej klinice:

1.      Wydany na konsultacji:

  • dokładny, całkowity  kosztorys (cena zabiegu obejmuje znieczulenie, implanty, wszystkie łączniki oraz inne materiały związane z leczeniem implantologicznym) wraz z planem leczenia (płatności rozpisane zgodnie z etapami leczenia);

2.      Po zabiegu implantacji:

  • karta gwarancyjna na leczenie implantologiczne;
  • zgoda na zabieg;
  • karta z zaleceniami po zabiegu;
  • certyfikaty implantów wraz z ich dokładnymi oznaczeniami, symboliką i rozmiarami (wydany certyfikat świadczy o jakości użytego implantu);
  • harmonogram kontroli lekarskich;
  • informację o przeszczepie kostnym (jeśli był wykonany podczas zabiegu).

      Wybrane przez nas systemy implantologiczne, które Państwu proponujemy cieszą się bardzo dobrą renomą, skutecznością i trwałością zastosowanych elementów, a także globalną dostępnością oraz wieloletnią tradycją. Dzięki temu nawet po wielu latach będzie można pozyskać niezbędne części np. do rozbudowy pracy protetycznej.

Co jest ważnego w implantologii stomatologicznej

Uśmiech jest naszą wizytówką, dlatego uzupełnienie braków zębowych stało się najczęstszą procedurą przeprowadzaną w gabinetach stomatologicznych. Istnieje kilka sposobów, które umożliwiają wstawienie brakujących zębów, jednak metodą najtrwalszą, najskuteczniejszą i najbardziej przypominającą własny, utracony ząb jest wykonanie implantu dentystycznego. Jest to wysokospecjalistyczna procedura, wymagająca od lekarza bardzo dużego doświadczenia, jednak olbrzymia ilość dostępnych szkoleń z tego zakresu umożliwia chirurgowi przeprowadzenie tego zabiegu w sposób przewidywalny, pewny i z maksymalną starannością, dzięki czemu całe leczenie nie stanowi obciążenia dla pacjenta dając mu najwyższy komfort użytkowania „nowych zębów”.

Na rynku istnieje wiele systemów implantologicznych, procedur medycznych oraz preparatów wspomagających leczenie. Są to czynniki, które mają decydujące znaczenie w trwałości i skuteczności leczenia implantologicznego. W piśmiennictwie medycznym oraz na stronach internetowych dostępnych dla pacjentów istnieje wiele informacji dotyczących leczenia implantologicznego. Pacjenci zwykle są zainteresowani dwoma najważniejszymi danymi: ceną i skutecznością leczenia. Są to także pytania, które zwykle są zadawane chirurgowi podczas konsultacji specjalistycznych. Rzeczywiście prawdą jest, iż skuteczność tego typu leczenia jest wyliczona na 98%. Jest to oficjalna i prawdziwa informacja. Należy jednak pamiętać, iż uzyskanie tak wysokiej skuteczności jest możliwe tylko w określonych warunkach.

Niektórzy pacjenci kiedy już podejmą decyzję o leczeniu stomatologicznym chcą jak najszybszej odbudować brak zęba. Rzeczywiście istnieją procedury chirurgiczne pozwalające lekarzom wykonać takie uzupełnienie bardzo szybko: np. w procedurze natychmiastowej (wkręcenie implantu i jednoczasowe rozpoczęcie odbudowy protetycznej – czas leczenia to zaledwie 2 godziny) lub wczesnej implantacji (wkręcenie implantu i rozpoczęcie odbudowy protetycznej  – czas leczenia to zaledwie 8 tygodni). Opisane metody mogą też wiązać się z jednoczesnym usunięciem zęba i natychmiastowym wkręceniem implantu w tą samą lokalizację (w zębodół). Niestety są one obciążone znacznie wyższym (około 30%) prawdopodobieństwem niepowodzenia, a nieudałe leczenie zawsze wydłuża czas procedury i podnosi koszty.

Powody:

– kość po usunięciu zęba nieznacznie zanika co może powodować odsłonięcie szyjki implantu i pogorszenie efektu estetycznego. Ponadto kształt korzenia zęba jest inny niż kształt implantu, co powoduje konieczność dodatkowej augmentacji kości. Zabieg ten podwyższa całkowity koszt i dodatkowo trzeba liczyć na to, iż dodana kość zrośnie się z kością własną i dopiero wtedy zrośnie się z wkręconym implantem. Zwykle usuwany ząb jest przyczyną stanu zapalnego otaczających go tkanek, a jednoczesna implantacja i augmentacja zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia się zapalenia po takim zabiegu;

– implant łączy się z kością tak jak złamana ręka, jednak wcześniejsze (natychmiastowe)  odbudowanie implantów (założenie korony) uniemożliwia pełny zrost implantu z kością ponieważ na implant działają siły żucia, co w konsekwencji zwiększa szanse na utratę implantu bądź jego krótką żywotność;

– istotne znaczenie w leczeniu mają także zastosowane materiały. Na rynku istnieją różne materiały kościozastępcze i kościotwórcze. Materiały te należy stosować tylko w razie bezwzględnej konieczności medycznej czy estetycznej. Można zastosować kość własną lub innego człowieka, zwierzęcą albo sztuczną. Skuteczność tych preparatów jest uzależniona od ich genetycznego podobieństwa do naszego organizmu, dlatego też najlepszymi preparatami do zastosowania są kości ludzkie, które dają zdecydowanie najlepsze efekty leczenia.

– ostatecznie istotną cechą jest wybór systemu implantologicznego. Na rynku światowym istnienie ponad 200 systemów implantologicznych. Przy ich wyborze należy kierować się składem chemicznym implantów. Wysoka zawartość tytanu (który jest materiałem najbardziej biozgodnym z naszym organizmem) świadczy o jakości śruby. Dzisiejsza technologia pozwala stosować nam implanty z zawartością 90 i więcej procent tytanu w swoim składzie a niektóre z nich mają zawartość nawet 99% Ti. W maju 2017 uznany koncern iRES wprowadził na rynek kolejny rodzaj implantu, o zmodyfikowanej powierzchni, który ogranicza zanik kości.

Niezwykle istotną cechą ze względów praktycznych jest powszechność systemu implantologicznego. Podejmując decyzję o rozpoczęciu leczenia, należy wybierać system implantologiczny, który mają długą i bogatą tradycję na rynku, co pozwala sadzić, iż w wielu zakątkach naszego kraju czy poza nim w razie konieczności znajdziemy lekarza, który będzie mógł i potrafił pomóc. Znany i powszechnie stosowany system implantologiczny daje także gwarancję obecności na rynku przez wiele następnych lat, co może mieć znaczenie w przypadku konieczności wymiany elementów ruchomych w przyszłości. Tańsze systemy implantologiczne, a zatem prowadzone przez niewielkie firmy często niestety znikają z rynku utrudniając ewentualną późniejszą korektę czy rozszerzenie leczenia implantoprotetycznego w przyszłości.

Dobre systemy implantologiczne udostępniają certyfikaty i oznaczenia swoich produktów. Są one wydawane przez chirurgów wykonujących zabieg w postaci niewielkich nalepek. Każdy pacjent powinien otrzymać taki certyfikat i przetrzymywać go, ponieważ świadczy on o oryginalności implantu, daje możliwość dochodzenia gwarancji w razie niepowodzenia leczenia, ale daje także możliwość zmiany oprotezowania w razie utraty kolejnych zębów.

Podsumowując, leczenie implantologiczne już od lat jest najtrwalszym i najskuteczniejszym sposobem odbudowy braków zębowych. W porównaniu do innych możliwości stomatologicznych daje najlepszy efekt estetyczny oraz najbardziej naturalną odbudowę braku zębowego. Implant jest uzupełnieniem najbardziej zbliżonym estetyką i wydolnością żucia do naturalnego uzębienia człowieka, jednak należy pamiętać, że w tym leczeniu najwyższą skuteczność można osiągnąć, jeśli każdy z etapów leczenia ulegnie zagojeniu. Czyli po usunięciu zęba najlepiej odczekać 3 miesiące na zagojenie zębodołu i naturalną przebudowę tkanki kostnej. Następnie po wszczepieniu implantu odczekać 3 do 6 miesięcy na jego zrośnięcie z kością, aby po tym okresie móc wykonać estetyczną koronę porcelanową. Tak przeprowadzone procedury dają najwyższe zadowolenie pacjentom i pozwalają na wieloletnie utrzymanie dobrego efektu medycznego i estetycznego.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny /+48/ 25 7561167; /+48/ 667961167 lub mailowy medicare@op.pl.