About Us

Marta Krasny

doktor nauk medycznych

Stomatolog o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, w tym odbyty staż zagraniczny, Asystent Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego w Zakładzie Ortodoncji, autorka wielu publikacji naukowych w pismach krajowych i zagranicznych, członek Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Stale pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności praktyczne w kierunku ortodoncji, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, międzynarodowych konferencjach i sympozjach

zapraszmy do zakładek: DYPLOMY oraz PUBLIKACJE

Kornel Krasny

doktor nauk medycznych

specjalista chirurg stomatolog

Lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym specjalizujący się w trudnych i skomplikowanych przypadkach. Wieloletni starszy asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I Kliniki Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo-Twarzowej,  autor wielu publikacji naukowych w pismach krajowych i zagranicznych, wykładowca, prowadzący warsztaty chirurgiczne, stosujący i rozwijający najnowocześniejsze metody inżynierii tkankowej, sterowanej regeneracji kości i implantacji zębów.  Ciągle podnoszący kwalifikacje zawodowe, uczestnik międzynarodowych kongresów, szkoleń, sympozjów i konferencji.

Posiada Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej wydany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz European Association of Dental Implantologists (EDI) – egzamin zdany z wyróżnieniem

Uczestnik podyplomowych szkoleń z zakresu implantologii i rehabilitacji jamy ustnej w New York University College of Dentistry

Biegły sądowy, lekarz sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Laureat nagrody PLATINUM PREFERRED ELITE MEMBER w roku 2011 i 2012 przyznawanej przez amerykańską organizację implantologiczną za wybitny wkład w rozwój implantologii i propagowanie rozwiązań implantologicznych.

Laureat nagrody PLATINUM PREFERRED MEMBER w roku 2013 i 2014 przyznawaną mi. za osiągnięcia implantologiczne, dynamikę rozwoju, upowszechnianie leczenia implantologicznego…

Zapraszamy do zakładek: DYPLOMY oraz PUBLIKACJE

Maria Kostro – Janaszek

lekarz stomatolog

specjalista chorób błon śluzowych i periodontologii

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie w Zakładzie Periodontologii, systematycznie podnosząca kwalifikacje zawodowe w zakresie swojej specjalizacji uczestnicząc w  kursach, szkoleniach, międzynarodowych konferencjach i sympozjach

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Małgorzata Czarnecka – Sawicka

lekarz stomatolog

specjalista chorób błon śluzowych i periodontologii

Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie w Zakładzie Periodontologii, systematycznie podnosząca kwalifikacje zawodowe,  uczestniczka międzynarodowych kongresów, szkoleń sympozjów i konferencji

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Anna Machowska

doktor nauk medycznych

specjalista z zakresu stomatologii dziecięcej

Specjalistka z zakresu stomatologii dziecięcej o świetnym podejściu do najmłodszych pacjentów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach zagranicznych oraz w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stale doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach ,szkoleniach praktycznych i międzynarodowych kongresach. Zajmuje się stomatologią zachowawczą z endodoncją, ale szczególną troskę i uwagę poświęca leczeniu dzieci. Jest autorką publikacji naukowych ze stomatologii ogólnej. Praca daje jej wiele satysfakcji i jest jej pasją.

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Aleksandra Szpilska

lekarz stomatolog

specjalista z zakresu stomatologii dziecięcej

Lekarka o świetnym podejściu do najmłodszych pacjentów, pracownik Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego, systematycznie podnosząca kwalifikacje zawodowe uczestniczka międzynarodowych kongresów, szkoleń sympozjów i konferencji

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Monika Mroczko

lekarz stomatolog

Specjalizująca się w protetyce i stomatologii estetycznej,  podnosząca kwalifikacje zawodowe uczestniczka międzynarodowych kongresów, szkoleń sympozjów i konferencji

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Barbara Smyjewska

lekarz stomatolog

Specjalizująca się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, podnosząca kwalifikacje zawodowe uczestniczka międzynarodowych kongresów, szkoleń sympozjów i konferencji.

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Krzysztof Majchrzak

lekarz stomatolog

Zajmuje się leczeniem protetycznym, stomatologią estetyczną, chirurgią i leczeniem zachowawczym. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii WUM. Nieustająco dąży do perfekcji w dziedzinie stomatologii i medycyny estetycznej, podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach, w kraju i zagranicą. Jest autorem publikacji naukowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Sekcji Protetyki. Charakteryzuje się niezwykłą otwartością na świat i ludzi, dzięki czemu ma świetny kontakt z pacjentami. Biegle włada językiem angielskim, który wykorzystuje w codziennej praktyce.

Zapraszamy do zakładek: DYPLOMY oraz PUBLIKACJE

Szymon Wróblewski

lekarz stomatolog

Specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją,  pracownik Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Dorota Miller – Drabikowska

lekarz stomatolog

Specjalizująca się w ortodoncji

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Bożena Baran

lekarz stomatolog

specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Wojciech Oleksy

lekarz stomatolog

specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej

Zapraszamy do zakładki: DYPLOMY

Monika Kondracka

magister pielęgniarstwa

pielęgniarka koordynująca

Sylwia Jastrzębska

asystentka stomatologiczna

Martyna Kubajek

asystentka stomatologiczna

Lidia Kupińska

asystentka stomatologiczna

Diana Michalik

asystentka stomatologiczna

Magdalena Rawska

asystentka stomatologiczna

 2014-08-14 (248)

Justyna Woźnica

asystentka stomatologiczna

 

Ewelina Trąbicka

asystentka stomatologiczna

Dorota Kiełbasa

recepcjonistka medyczna koordynujaca

Sylwia Lamparska

recepcjonistka medyczna 

Iwona Kopcińska

 recepcionistka medyczna