Our publications

List our publications printed in medical journals

Kornel Krasny:

 1. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43. Issue 8 Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings
 2. Marta Krasny, Kornel Krasny: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 3. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80
 4. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.
 5. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 6. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70.
 7. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134.
 8. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215.
 9. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283.
 10. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371.
 11. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528.
 12. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482.
 13. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547.
 14.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620.
 15.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687.
 16.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752. 
 17.  Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332.
 18. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208.
 19. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840.
 20. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8.

Marta Krasny:

 1. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43, Issue 8 , Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings
 2. Witold Pawłowski,  Paweł Krajewski, Marta Krasny, Piotr Fiedor; Correlation of trauma circumstances and mechanism with the type, localization and range of cranial and intracranial injuries in traffic accident casualties, New Medicine 1/2011, vol. XV, 3-7.
 3. Marta Krasny, Jarosław Wysocki, Małgorzata Zadurska, Piotr Skarżyński: Relative nasopharyngeal patency index as possible objective indication for adenoidectomy in children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 75 (2011) 250-255.
 4. Jarosław Wysocki, Marta Krasny, Piotr Skarżyński: Patency of nasopharynx      and a cephalometric image in the children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 73 (2009) 1803-1809.
 5. Marta Krasny, Kornel Krasny Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80
 7. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 8. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.

Lista prezentacji

Kornel Krasny:

 1. Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy-prezentacja na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; Rawa Mazowiecka, 9-11.06.2011.
 2. Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 20.01.2007,  Radom.
 3. Tytani-Implantologia dziś i jutro 12-14 października 2007 – Poznań – Zaawansowane techniki implantologiczne z zastosowaniem systemu IDI;
 4. Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej. Kornel Krasny, H. Wanyura 17.01.2006 – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS  oddz. W Warszawie
 5. Morphometric evaluation of selected anatomical elements of the body of the mandible. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery – XVIII Congress – 2006 September 12th to 15th Barcelona.
 6. Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS  oddz. W Warszawie, 17.01.2006.
 7. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 19-21 maja 2005 Lublin – Kornel krasny, Hubert Wanyura, Zygmunt Stopa, „Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań” – prezentacja ustna.
 8. II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne. Warszawa 4-5 III 2005 – Plakat pt. Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – K. Krasny, H. Wanyura, Z. Stopa,
 9. Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 17.12.2005, Białystok.
 10. „Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań”- V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 19-21 maja 2005, Lublin.
 11. Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne, 4-5 III 2005, Warszawa.
 12. „Develpoments in the diagnosis, preventention and tretment of disorders of the ceaniofacial complex” Warszawa, 21.05.2004 – uczestnictwo w sesji plakatowej p.t.: Atopowe położenie zatrzymanych zębów. Z. Stopa. K. Krasny, K. Abed
 13. Płat skórno – mięśniowy z mięśnia piersiowego większego w rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy” –  IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, 22-24 maj 2003, Białystok.
 14. Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych – Kongres Młodych Medyków 1999, Warszawa.

Marta Krasny

 1. Drożność nosogardła a obraz cefalometryczny u dzieci z problemami ortodontycznymi” na XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Gdańsk 20-21.05.2011.
 2.  „Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi” na V Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód- Wschód, Warszawa 27-28.05.2011.
 3. „ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011. na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 4. „Zespół Klippera- Trenaunaya- Webera”  Nałęczów, 12-13.05.2011. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt.
 5. „Poprawa kształtu zębów u młodych pacjentów w trakcie i po leczeniu ortodontycznym” prezentowanym na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków w Warszawa, 2005.
 6.  “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Sympozjum „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” w Warszawa, 2004.
 7. “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2004.