implantologia

IMPLANTOLOGIA – CENY

Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych etapów leczenia implantologicznego, natomiast szczegółową kalkulację ceny dla wielu różnorodnych wariantów leczenia zamieściliśmy TUTAJ.

Płatność za leczenie przebiega etapami: najpierw płaci się za część chirurgiczną, a po 3-6 miesiącach za część protetyczną.


Rodzaj Zabiegu                                                                                       Koszt[PLN]


konsultacja implantologiczna                                                                      70


Implant  ZIMMER


wszczepienie implantu                                                                                     2000

odsłonięcie implantu                                                                                        100

odbudowa 1 punktu na implancie – porcelana na metalu                                     1500

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                               750

odbudowa 1 punktu na implancie porcelana pełnoceramiczna                              2500

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                               1250


proteza całkowita oparta na implantach                                                    3000


Implant iRES  oraz BIOMET 3I


wszczepienie implantu                                                                                     2500

odsłonięcie implantu                                                                                        150

odbudowa 1 punktu na implancie koroną porcelanową na metalu                         2000

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                                1000

odbudowa 1 punktu na implancie koroną porcelanową pełnoceramiczn                 3000

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                                1500


Augumentacja Kości


otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej (ganulatem kostnym)                             2500

otwarte podniesienie dna zatoki – znaczne zaniki (blokiem kostnym)  3000


zamknięte podniesienie dna zatoki szczękowej                                                  1000

uzupełnienie kości błoną PRF (po resekcjach, torbielach)                                     500

uzupełnienie  błoną allogenną   (po resekcjach, torbielach)     1000 – 2000


augmentacja kości blokiem kostnym  (duże ubytki)                                           2500

regeneracja kości granulatem ( w zalezności od wielkosci)               1000 – 2000


implant ortodontyczne                                                                                  600