implantologia

IMPLANTOLOGIA – CENY

Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych etapów leczenia implantologicznego, natomiast szczegółową kalkulację ceny dla wielu różnorodnych wariantów leczenia zamieściliśmy TUTAJ.

Płatność za leczenie przebiega etapami: najpierw płaci się za część chirurgiczną, a po 3-6 miesiącach za część protetyczną.


Rodzaj Zabiegu                                                                                       Koszt[PLN]


konsultacja implantologiczna                                                                      50


Implant  ZIMMER


wszczepienie implantu                                                                                     2000

odsłonięcie implantu                                                                                        100

odbudowa 1 punktu na implancie – porcelana na metalu                                     1500

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                               750

odbudowa 1 punktu na implancie porcelana pełnoceramiczna                              2500

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                               1250


proteza całkowita oparta na implantach                                                    3000


Implant iRES  oraz BIOMET 3I


wszczepienie implantu                                                                                     2500

odsłonięcie implantu                                                                                        150

odbudowa 1 punktu na implancie koroną porcelanową na metalu                         2000

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                                1000

odbudowa 1 punktu na implancie koroną porcelanową pełnoceramiczn                 3000

– przęsło (dodatkowy ząb)                                                                                1500


Augumentacja Kości


otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej                                                      2500


zamknięte podniesienie dna zatoki szczękowej                                                  1000

uzupełnienie zębodołu po ekstrakcji błoną PRF                                                    400

uzupełnienie zębodołu po ekstrakcji kością i błoną PRF                                       600

uzupełnienie PRF oraz  błona osierdziową                                             700


augmentacja kości bloczkiem kostnym                                                             2000

augmentacja granulatem kostnym                                                          1000


implant ortodonty                                                                                         600