ortodoncja

Ortodoncja – Ceny

Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych wariantów i etapów leczenia ortodontycznego.


Rodzaj Zabiegu                                                                                                         Koszt[PLN]


konsultacja specjalistyczna                                                                                       50


wyciski                                                                                                                               80


plan leczenia                                                                                                                    90


APARATY STAŁE


założenie 1 łuku


metalowy                                                                                                                             1350

SWLF                                                                                                                                   1500

kosmetyczny                                                                                                                       2200

szafirowy ( kryształ górski)                                                                                               2700

mieszany ( metal./kosmet.)                                                                                              1700

częściowy

3-3 metalowy                                                                                                                     750

4-4 metalowy                                                                                                                     1000

3-3 kosmetyczny                                                                                                               1200

4-4 kosmetyczny                                                                                                              1400


kontrola 1 łuku                                                                                                              150


kontrola 2 łuków                                                                                                         200


łuk powlekany                                                                                                               50

separacja 2 zębów                                                                                                             20

doklejenie zamka metalowego                                                                                        30

doklejenie zamka kosmetycznego                                                                                   70

przyklejenie zaczepu do zęba odsłoniętego                                                                    60

zacementowanie dodatkowego pierścienia                                                                   60


APARATY GRUBO-ŁUKOWE


łuk podniebienny/ intruzyjny                                                                                      150

RME na płaszczyznach akrylowych                                                                             700

Hyrax                                                                                                                               700

Haas                                                                                                                                  00

Pendulum                                                                                                                        450

płytka Nanca                                                                                                                   400

Bi Helix                                                                                                                            200

Quad Helix                                                                                                                       350

Expander                                                                                                                          500

molar rotator                                                                                                                    500

łuk językowy                                                                                                                     300


INNE


maska twarzowa                                                                                                              500

proca bródkowa                                                                                                               100

szyna nagryzowa akrylowa                                                                                             350

podwyższenia glass- ionomerowe                                                                                  50

stały utrzymywacz przestrzeni                                                                                      200


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO                                                                                        200


płytka retencyjna                                                                                                            400

plytka termoformowalna                                                                                               400

retainer stały 3-3                                                                                                            200

retainer Ossamu                                                                                                             400

set-up 1 ząb                                                                                                                      30


APARATY RUCHOME


płytka Schwarza                                                                                                           550

aparat Klammta                                                                                                           650

aparat blokowy                                                                                                            600

aparat Stockfischa                                                                                                            900

Twin Block                                                                                                                         1200

aparat Doppelplate                                                                                                           900

Trainer                                                                                                                                450

płytkoproteza                                                                                                                    550

płytka przedsionkowa elastyczna                                                                                 350


kontrola aparatu ruchomego                                                                                        60

zgryz konstrukcyjny                                                                                                        40

naprawa aparatu z wyciskiem                                                                                      150

1 element dodatkowy                                                                                                      40

dodatkowa śruba                                                                                                             100