ortodoncja

Ortodoncja – Ceny

Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych wariantów i etapów leczenia ortodontycznego.


Rodzaj Zabiegu                                                                                                         Koszt[PLN]


konsultacja specjalistyczna                                                                                       70


wyciski                                                                                                                               90


plan leczenia                                                                                                                    100


APARATY STAŁE


założenie 1 łuku


metalowy                                                                                                                             1400

SWLF                                                                                                                                   1650

kosmetyczny                                                                                                                       2200

szafirowy ( kryształ górski)                                                                                               2900

mieszany ( metal./kosmet.)                                                                                              1800

częściowy

3-3 metalowy                                                                                                                     750

4-4 metalowy                                                                                                                     1000

3-3 kosmetyczny                                                                                                               1300

4-4 kosmetyczny                                                                                                              1700


kontrola 1 łuku                                                                                                              150


kontrola 2 łuków                                                                                                         220


łuk powlekany                                                                                                               60

separacja 2 zębów                                                                                                             20

doklejenie zamka metalowego                                                                                        50

doklejenie zamka kosmetycznego                                                                                   100

przyklejenie zaczepu do zęba odsłoniętego                                                                    50

zacementowanie dodatkowego pierścienia                                                                   60


APARATY GRUBO-ŁUKOWE


łuk podniebienny/ intruzyjny                                                                                      150 – 300

RME na płaszczyznach akrylowych                                                                             700

Hyrax                                                                                                                               750

Haas                                                                                                                                  750

Pendulum                                                                                                                        500

płytka Nanca                                                                                                                   400

Bi Helix                                                                                                                            250

Quad Helix                                                                                                                       350

Expander                                                                                                                          500

molar rotator                                                                                                                    500

łuk językowy                                                                                                                     400


INNE


maska twarzowa                                                                                                              550

proca bródkowa                                                                                                               150

szyna nagryzowa akrylowa                                                                                             350

podwyższenia glass- ionomerowe                                                                                  50

stały utrzymywacz przestrzeni                                                                                      280


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO                                                                                        220


płytka retencyjna                                                                                                            400

plytka termoformowalna                                                                                               400

retainer stały 3-3                                                                                                            200

retainer Ossamu                                                                                                             430 – 460

set-up 1 ząb                                                                                                                      30


APARATY RUCHOME


płytka Schwarza                                                                                                           600

aparat Klammta                                                                                                           700

aparat blokowy                                                                                                            700

aparat Stockfischa                                                                                                            900

Twin Block                                                                                                                         1200

aparat Doppelplate                                                                                                           900

Trainer                                                                                                                                400

płytkoproteza                                                                                                                    550

płytka przedsionkowa elastyczna                                                                                 350


kontrola aparatu ruchomego                                                                                        60 – 1000

zgryz konstrukcyjny                                                                                                        40

naprawa aparatu z wyciskiem                                                                                      150

1 element dodatkowy                                                                                                      50

dodatkowa śruba                                                                                                             120