chirurgia

CHIRURGIA – CENY


Rodzaj Zabiegu                                                                                                         Koszt [PLN]


usunięcie zęba mlecznego                                                                                              80

usunięcie zęba stałego                                                                                                  100

zęba z separacją korzeni                                                                                               150

zęba z wykonaniem płata                                                                                               170

zęba mądrości                                                                                                              150

dłutowanie zęba częściowo zatrzymanego                                                                        250

zęba całkowicie zatrzymanego                                                                                       350

hemisekcja zęba                                                                                                          300

plastyka wyrostka zębodołowego                                                                                   100

nacięcie ropnia                                                                                                            200

płukanie jamy ropnia                                                                                                     50

zszycie rany                                                                                                                150

zdjęcie szwów z innego gabinetu                                                                                     30

resekcja siekacza                                                                                                        300

przedtrzonowa                                                                                                             350

trzonowca                                                                                                                   450

odsłonięcie zęba do ortodoncji                                                                                       300

wycięcie kieszonki patologicznej                                                                                    120

wyłuszczenie torbieli zastoinowej                                                                                   250

replantacja zęba                                                                                                          400

wyłuszczenie torbieli kości                                                                                        500 – 700

leczenie suchego zębodołu                                                                                            30

unieruchomienie ligaturą drucianą                                                                                  150

blokada pni nerwów                                                                                                      50

opracowanie opinii medycznej po urazie                                                                     100 – 300

laseroterapia ( za sesję)                                                                                              15