chirurgia

CHIRURGIA – CENY


Rodzaj Zabiegu                                                                                                         Koszt [PLN]


usunięcie zęba mlecznego                                                                                              60

usunięcie zęba stałego                                                                                                   100

zęba z separacją korzeni                                                                                             130

zęba z wykonaniem płata                                                                                             150

zęba mądrości                                                                                                                150

dłutowanie zęba częściowo zatrzymanego                                                                 250

zęba całkowicie zatrzymanego                                                                                     350

hemisekcja zęba                                                                                                             200

plastyka wyrostka zębodołowego                                                                                 100

nacięcie ropnia                                                                                                                 100

płukanie jamy ropnia                                                                                                        50

zszycie rany                                                                                                                      150

zdjęcie szwów z innego gabinetu                                                                                     30

resekcja siekacza                                                                                                             300

przedtrzonowa                                                                                                                   350

trzonowca                                                                                                                           400

odsłonięcie zęba do ortodoncji                                                                                        300

wycięcie kieszonki patologicznej                                                                                      100

wyłuszczenie torbieli zastoinowej                                                                                    200

replantacja zęba                                                                                                                300

wyłuszczenie torbieli kości                                                                                              400

leczenie suchego zębodołu                                                                                               20

unieruchomienie ligaturą drucianą                                                                                  150

blokada pni nerwów                                                                                                           30

opracowanie opinii medycznej po urazie                                                                     100