periodontologia i choroby błon śluzowych

Periodontologia – Ceny

Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych etapów leczenia periodontologicznego.


Rodzaj Zabiegu                                                                                       Koszt[PLN]


kiretaż zamknięty – za ząb                                                                                                          50

zabieg płatowy (za ćwiartkę)                                                                                                    1000
                         z użyciem augmentatu                                                                                     1500
                         z użyciem augmentatu i PRF                                                                          1800

plastyka wędzidełka                                                                                                                  170

pogłębienbie przedsionka bez przeszczepu                                                                        600
                                           z przeszczepem                                                                              1000

pokrycie recesji dziąsłowej bez przeszczepu                                                                       600
                                            z przeszczepem                                                                             100

usunięcie małej zmiany tk. miękkich                                                                                     150

usunięcie dużej zmiany tk. miękkich                                                                                      300

badanie Hist-Pat                                                                                                                        100

unieruchomienie włóknem szklanym (za ząb)                                                                     90

korekta zgryzu z analizą zwarcia                                                                                             100

płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku                                                                   50

leczenie zmian błony śluzowej – wizyta                                                                                 70