za mało kości?

Sposoby na poprawę warunków kostnych

Jeżeli w badaniu CT lub rtg stwierdzamy zbyt małą ilość tkanki kostnej do wykonania implantacji musimy w takiej sytuacji wykonać najpierw zabieg augmentacji – dodanie kości. W niektórych przypadkach można jednoczasowo wykonac augmentację kości i implntację.

Na rynku medycznym istnieje wiele biomateriałów powstałych z kości zwierzęcej lub ludzkiej. Jedynymi biomateriałami używanymi w naszej praktyce lekarskiej jest kość allo lub autogenna (ludzka), badania naukowe donoszą, że jest to kość umożliwiająca powstanie w całości kości własnej pacjenta.

Istnieje kilka metod odbudowy kości. Najczęstsze to:

1. Sterowana regeneracja kości – przy niewielkich ubytkach kości; po jej dodaniu miejsce poszerzenia przykrywa się naturalnymi błonami PRP celem lepszego zrostu i gojenia.

2. Augmentacja bloczkami kostnymi – przy znacznych, olbrzymich zanikach kości przykręcamy bloczki kostne  umożliwiając wykonanie implantacji; jest to najstabilniejsza i najbardziej przewidywalna procedura chirurgiczna

3. Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej) – anatomia szczęki czasami uniemożliwia wykonanie implantacji , można wtedy rozprężyć kość własną (sinus lift zamknięty) lub dodać kość w tej okolicy (sinus lift otwarty) – wykonanie tego zabiegu za pomoca bloczka kostnego allogennego daje rezultaty nawet przy skrajnych zanikach kostnych;

4. Poekstrakcyjna augmentacja kości – jeśli blaszka kostna jest znacznie zniszczona np. przez toczący się stan zapalny, torbiele lub po usunięciu zęba całkowicie zatrzymanego  (często jest to widoczne już przed usunięciem zęba)można po ekstrakcji zęba uzupełnić natychmiast brakującą część bloczkiem kostnym, dzięki czemu możliwe jest późniejsze wykonanie implantacji. W niektórych przypadkach, jeśli nie można lub nie powinno się stosować natychmiastowej augmentacji lekarze stosują zaporowo błonę allogenną wraz z błonami PRF (proratat odwirowanej krwi własnej), która umożliwia samoistną regenerację kości.

Co raz powszechniej stosowane bloczki kostne allogenne, wykorzystywane rownież w naszej praktyce lekarskiej, umozliwiają odbudowę znacznych ubytków/defektów kości, umozliwiając implntację oraz poprawiając estetykę. Zastosowanie tego typu biomaterialu umożliwia nam wykoanie implantacji w miejscach wcześniej niemożliwych do regeneracji.