za mało kości?

Sposoby na poprawę warunków kostnych

Jeżeli w badaniu ct lub rtg stwierdzamy zbyt małą ilość tkanki kostnej do wykonania implantacji musimy w takiej sytuacji wykonać najpierw zabieg augmentacji – dodanie kości.

Istnieje kilka metod odbudowy kości. Najczęstsze to:

1. Sterowana regeneracja kości – przy niewielkich ubytkach kości; po jej dodaniu miejsce poszerzenia przykrywa się naturalnymi błonami PRP celem lepszego zrostu i gojenia;

2. Augmentacja bloczkami kostnymi – przy znacznych, olbrzymich zanikach kości przykręcamy bloczki kostne  umożliwiając wykonanie implantacji;

3. Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej) – anatomia szczęki czasami uniemożliwia wykonanie implantacji , można wtedy rozprężyć kość własną (sinus lift zamknięty) lub dodać kość w tej okolicy (sinus lift otwarty);

4. Poekstrakcyjna augmentacja kości – jeśli blaszka kostna jest znacznie zniszczona np. przez toczący się stan zapalny, torbiele lub po usunięciu zęba całkowicie zatrzymanego  (często jest to widoczne już przed usunięciem zęba)można po ekstrakcji zęba uzupełnić natychmiast brakująca część bloczkiem kostnym, dzięki czemu możliwe jest późniejsze wykonanie implantacji.