nie mam zębów — bezzębie

Bezzębie — całkowity brak zębów można odbudować na dwa sposoby.

  1. Proteza całkowita oparta na implantach – jest to proteza wyjmowana, która dzięki bardzo mocnemu zacharczeniu o implanty nie przesuwa się, nie spada i nie wymaga podklejania. Pracę taką można oprzeć na 2, 3 lub 4 implantach.
  2. Uzupełnienie protetyczne stałe — uzupełnienie niewyjmowane, przytwierdzone na stałe do wkręconych implantów. Odbudowuje wszystkie 12 zębów i jest oparte na 6 implantach. Najbardziej przypomina powrót do własnego uzębienia.

 

System 3I

Proteza oparta na 2 implantach:

Implantacja (2 implanty) — 5000 zł

Odsłonięcie dwóch implantów — 300 zł

Uzupełnienie protetyczne — 3000 zł

Całe leczenia: 8300 zł

Proteza oparta na 3 implantach:

Implantacja (3 implanty) — 7500 zł

Odsłonięcie trzech implantów — 450 zł

Uzupełnienie protetyczne — 3500 zł

Całe leczenia: 11450 zł

Proteza oparta na 4 implantach:

Implantacja (4 implanty) — 10000 zł

Odsłonięcie czterech implantów — 600 zł

Uzupełnienie protetyczne — 4000 zł

Całe leczenie: 14600 zł

 

System Zimmer

Proteza oparta na 2 implantach:

Implantacja (2 implanty) — 4000 zł

Odsłonięcie dwóch implantów — 200 zł

Uzupełnienie protetyczne — 3000 zł

Całe leczenia: 7200 zł

Proteza oparta na 3 implantach:

Implantacja (3 implanty) — 6000 zł

Odsłonięcie trzech implantów — 300 zł

Uzupełnienie protetyczne — 3500 zł

Całe leczenia: 9800 zł

Proteza oparta na 4 implantach:

Implantacja (4 implanty) — 8000 zł

Odsłonięcie czterech implantów — 400 zł

Uzupełnienie protetyczne — 4000 zł

Całe leczenie: 12400 zł

 

Uzupełnienie bezzębia za pomocą 12 zębów opartych na 6 implantach- uzupełnienie stałe, niewyjmowalne

 

System BIOMET 3I:

Implantacja (6 implantów) — 15000 zł

Odsłonięcie sześciu implantów — 900 zł

6 koron porcelanowych na metalu na implantach – 12000 zł, 6 zębów dowieszonych 6000 zł

Cena leczenia:  33900zł

 

System Zimmera:

Implantacja (6 implantów) — 12000 zł

Odsłonięcie sześciu implantów — 600 zł

Sześć koron porcelanowych na metalu na implantach – 9000 zł, 6 zębów dowieszonych — 4500 zł

Cena leczenia:  26100 zł