Kornel Krasny

Kornel Krasny

doktor habilitowany nauk medycznych – specjalista chirurg stomatolog

PREZES  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chirurgii i Implantoprotetyki Stomatologicznej (OSIS)

Lekarz z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym specjalizujący się w trudnych i skomplikowanych przypadkach. Wieloletni starszy asystent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I Kliniki Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo-Twarzowej obecnie asystent Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej,  autor wielu publikacji naukowych w pismach krajowych i zagranicznych, wykładowca, prowadzący warsztaty chirurgiczne, stosujący i rozwijający najnowocześniejsze metody inżynierii tkankowej, sterowanej regeneracji kości i implantacji zębów.  Ciągle podnoszący kwalifikacje zawodowe uczestnik międzynarodowych kongresów, szkoleń, sympozjów i konferencji.

Właściciel dwóch patentów: narzędzia do pozycjonowania implantów stomatologicznych i określania miejsca nacięcia dziąsła nr 227434 nadany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz narzędzie do ustalania kąta wprowadzania wiertła w implantacji stomatologicznej nr P.422467

Posiada Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej wydany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz European Association of Dental Implantologists (EDI).

Ukończył dwuletnie studium podyplomowe z zakresu Zaawansowanej implantologii i rehabilitacji jamy ustnej IMPLANT CONTINUUM EDUCATION NYU CD & OSIS & CEIA na New York University College of Dentistry (USA) – zabiegi implantacji wykonuję od 16 lat. Do chwili obecnej wykonał około 9000 implantacji.

Odbył staż zagraniczny w  Orthodontic Department, Clinic of Dental Medicine Faculty Hospital Olomouc (Czechy).

Biegły sądowy, lekarz sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Członek grupy biegłych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Członek Rady Ośrodka ds. opiniowania sądowo-lekarskiego i Orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej,  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Laureat nagrody organizacji OSIS i EDI za wkład w rozwój implantologii polskiej.

Laureat nagrody PLATINUM PREFERRED ELITE MEMBER w roku 2011, 2012, 2017 przyznawanej przez amerykańską organizację implantologiczną za wybitny wkład w rozwój implantologii i propagowanie rozwiązań implantologicznych.

Laureat nagrody PLATINUM PREFERRED MEMBER w roku 2013, 2014, 2015, 2016 przyznawaną m.in. za osiągnięcia implantologiczne, dynamikę rozwoju, upowszechnianie leczenia implantologicznego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, European Association of Dental Implantologists, Polskigo Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Prowadzi naukową współpracę z:

  1. Zakładem Transplantologii i Centralnym Bankiem Tkanek WUM
  2. Zakładem Ortodoncji WUM
  3. Zakładem Chirurgii Ogólnej I Transplantologii, Instytut Transplantologii WUM
  4. Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts
  5. Instytutem Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej

Gabinet "Medicare"

ul. Mireckiego 13 A
lok. 11, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pon-pt: 8.00 do 20.00
sobota: 8.00 do 15.00

Zadzwoń

tel: + 48 25 756 11 67
kom: +48 667 96 11 67

Napisz do Nas

Stomatologia Medicare Mińsk Mazowiecki - Implanty Mińsk Mazowiecki - Ortodonta Mińsk Mazowiecki - Wybielanie Zębów Mińsk Mazowiecki - Chirurgia Mińsk Mazowiecki - Piaskowanie Zębów Mińsk Mazowiecki - Protetyka Mińsk Mazowiecki - Stomatologia Estetyczna Mińsk Mazowiecki - Dentysta Mińsk Mazowiecki - Skaling - RTG - Pantomogram