Publikacje

W tym dziale znajdziesz informacje o naszych naukowych publikacjach, prezentacjach i szkoleniach, które prowadziliśmy dla lekarzy. Rozwój każdej dyscypliny medycznej jest wspólnym efektem doświadczeń i poszukiwań terapeutycznych lekarzy klinicystów oraz naukowców wielu dziedzin. Nasz zespół jest aktywnie zaangażowany w pracę naukową, wybierająca osobę po lewej stronie możesz zapoznać się z jej efektami.
 1. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2012 Sep;14(3):367-74.
 2. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok XXIII, 84—88.
 3. Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grzegorz Cessak, Piotr Fiedor. Analysis of effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on teeth and oral tissues during orthodontic treatment. Report based on literature review. Acta Pol Pharm. 2013 May-Jun;70(3):573-7.
 4. Martyna Czerkies, Adrianna Mostowska, Elżbieta Mierzwińska- Nastalska, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska. Rola czynników genetycznych w etiologii I leczeniu wad zgryzu. Forum ortodontyczne Tom 9, nr 3/2013, 182-189.
 5. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 7. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
 8. Marta Krasny, Anna Wasiewicz, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki. Leczenie obstrukcyjnego bezdechu sennego -przyczyny chorób cywilizacyjnych w realiach polskich. Magazyn Stomatologiczny, 10/2014, 115.
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683n686, 2014.
 10. Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grażyna Śmiech-Słomkowska. Znaczenie estetyki twarzy i uśmiechu w planowaniu leczenia ortodontycznego- przegląd piśmiennictwa. Część 1. Forum Ortodontyczne, 2014,3,179-186.
 11. Małgorzata Zadurska, Agnieszka Jurek, Marta Krasny Analiza przypadków klinicznych występowania zębów dwoistych w uzębieniu mlecznym i stałym- sugerowana etiologia i następstwa Dental Forum vol. XXXX, No 2 (2012), 33-39.
 12. Małgorzata Zadurska, Barbara Pietrzak- Bilińska, Dorota Maciejak, Marta Krasny, Paweł Plakwicz, Jarosław Wysocki Klippel- Trenaunay- Weber Syndrome Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20, No 6A (2011), 134-139.
 13. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43, Issue 8 , Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings
 14. Witold Pawłowski,  Paweł Krajewski, Marta Krasny, Piotr Fiedor; Correlation of trauma circumstances and mechanism with the type, localization and range of cranial and intracranial injuries in traffic accident casualties, New Medicine 1/2011, vol. XV, 3-7.
 15. Marta Krasny, Jarosław Wysocki, Małgorzata Zadurska, Piotr Skarżyński: Relative nasopharyngeal patency index as possible objective indication for adenoidectomy in children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 75 (2011) 250-255.
 16. Jarosław Wysocki, Marta Krasny, Piotr Skarżyński: Patency of nasopharynx      and a cephalometric image in the children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 73 (2009) 1803-1809.
 17. Marta Krasny, Kornel Krasny Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 18. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80
 19. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 20. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.

Lista prezentacji

 1. The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden;
 2. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden
 3. 16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; Małgorzata Zadurska, Dariusz Gozdowski, Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Magdalena Marczyńska- Stolarek pt. „ Analiza nieprawidłowości zębowych współistniejących z agenezją zębów mlecznych u pacjentów z oligodoncją w uzębieniu stałym”; Poznań, 27-30.09.2012
 4. Współautorka plakatu prezentowanego na 15. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego autorstwa Małgorzaty Zadurskiej, Magdaleny Marczyńskiej- Stolarek, Agnieszki Jurek, Anny Milczarek, Anny Wasiewicz, Marty Krasny pt. „Budowa twarzy u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego”; 15 zjazd PTO Zamość, 15-18.09.2011
 5. Prezentacja pracy na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Autorzy: Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor pt.„ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011
 6. Drożność nosogardła a obraz cefalometryczny u dzieci z problemami ortodontycznymi” na XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Gdańsk 20-21.05.2011.
 7.  „Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi” na V Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód- Wschód, Warszawa 27-28.05.2011.
 8. „ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011. na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 9. „Zespół Klippera- Trenaunaya- Webera”  Nałęczów, 12-13.05.2011. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt.
 10. „Poprawa kształtu zębów u młodych pacjentów w trakcie i po leczeniu ortodontycznym” prezentowanym na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków w Warszawa, 2005.
 11.  “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Sympozjum „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” w Warszawa, 2004.
 12. “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2004.

Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683n686, 2014.
Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank DOI 10.1007/s10561-012-9348-7;
Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa I doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok XXIII, 84—88;
Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43. Issue 8 Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings;
Marta Krasny, Kornel Krasny: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80;
Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44;
Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70;
Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134;
Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215;
Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283;
Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371;
Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba niedokrwienna serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752;
Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332;
Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208;
Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840;
Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8;
Lista prezentacji
The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden;
Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden
Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 20.01.2007, Radom.
Tytani-Implantologia dziś i jutro 12-14 października 2007 – Poznań – Zaawansowane techniki implantologiczne z zastosowaniem systemu IDI;
Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej. Kornel Krasny, H. Wanyura 17.01.2006 – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS oddz. W Warszawie
Morphometric evaluation of selected anatomical elements of the body of the mandible. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery – XVIII Congress – 2006 September 12th to 15th Barcelona.
Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS oddz. W Warszawie, 17.01.2006.
V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 19-21 maja 2005 Lublin – Kornel krasny, Hubert Wanyura, Zygmunt Stopa, „Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań” – prezentacja ustna.
II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne. Warszawa 4-5 III 2005 – Plakat pt. Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – K. Krasny, H. Wanyura, Z. Stopa,
Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 17.12.2005, Białystok.
„Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań”- V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 19-21 maja 2005, Lublin.
Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe sympozjum stomatologiczne, 4-5 III 2005, Warszawa.
„Develpoments in the diagnosis, preventention and tretment of disorders of the ceaniofacial complex” Warszawa, 21.05.2004 – uczestnictwo w sesji plakatowej p.t.: Atopowe położenie zatrzymanych zębów. Z. Stopa. K. Krasny, K. Abed
Płat skórno – mięśniowy z mięśnia piersiowego większego w rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy” – IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, 22-24 maj 2003, Białystok.
Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych – Kongres Młodych Medyków 1999, Warszawa.

 1. „Anatomical study of foramen rotundom localization for maxillary nerve extra – oral anaethesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2007.
 2. „Local anaesthetic drugs used In dentistry” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008.
 3. „How to do?- Interior alveolar nerve block anaesthesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 4. „Metody zewnątrzustne znieczulenia nerwu szczękowego do otworu okrągłego” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2008.
 5. „Urazy w obrębie oczodołu” prezentowanej na 15 Interdyscyplinarnym seminarium z anatomii klinicznej pt. Anatomiczne podstawy chirurgii oczodołu, Warszawa, 2007
 6. „Properties and working efficiency comparison of mouthrinses meridol and eludril regarding to patients after surgical procedures in oral cavity” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 7. “How to bite it? – The study of multiplicity of etiopathogenetic factors and their interrelationships with various symptoms of TMJ disorders” prezentowanej na 4 Międzynarodowym Kongresie Regionu Morza Bałtyckiego, Warszawa, 2009
 8. “Czynniki etiologiczne zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2010.
 9. „Implantoprotetyczne leczenie pacjentki z manifestacją objawów osteoporozy w obrębie żuchwy. Opis przypadku” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011
 10. „Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011

Gabinet "Medicare"

ul. Mireckiego 13 A
lok. 11, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pon-pt: 8.00 do 20.00
sobota: 8.00 do 15.00

Zadzwoń

tel: + 48 25 756 11 67
kom: +48 667 96 11 67

Napisz do Nas

Stomatologia Medicare Mińsk Mazowiecki - Implanty Mińsk Mazowiecki - Ortodonta Mińsk Mazowiecki - Wybielanie Zębów Minsk Mazowiecki - Chirurgia Minsk Mazowiecki - Piaskowanie Zębów Minsk Mazowiecki - Protetyka Mińsk Mazowiecki - Stomatologia Estetyczna Mińsk Mazowiecki - Dentysta Mińsk Mazowiecki - Skaling - RTG - Pantomogram