Publikacje

W tym dziale znajdziesz informacje o naszych naukowych publikacjach zamieszczonych w polskich i zagranicznych periodykach medycznych. Rozwój każdej dyscypliny medycznej jest wspólnym efektem doświadczeń i poszukiwań terapeutycznych lekarzy klinicystów oraz naukowców wielu dziedzin. Nasz zespół jest aktywnie zaangażowany w pracę naukową, mamy w swoim dorobku zawodowym kilka procedur stomatologicznych o charakterze autorskim, które rozpowszechniamy na szkoleniach, kongresach oraz w piśmiennictwie.

  1. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kaminski: Alternative methods of repositioning impacted maxillary canines in the dental arch – en bloc autotransplantation of a tooth. Transplantation proceedings
  2. Marta Krasny, Kornel Krasny, Andrzej Wojtowicz:  En bloc autotransplantation of retained canine in the lower jaw – case presentation. The International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry;
  3. Szymanek-Majchrzak Ksenia Ewa, Młynarczyk Andrzej , Bilińska Małgorzata , Rownicki M , Majchrzak Krzysztof Jan, Chmura Andrzej Mateusz, Kwiatkowski Artur Remigiusz, Durlik Magdalena Joanna, Dęborska-Materkowska Dominika , Pączek Leszek , Młynarczyk Grażyna Anna. Effect of Selective Antibiotic Pressure on the MLS-B Phenotype in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Originating From Patients From Transplantation Wards: 24 Years of Observations. Transplantation Proceedings. 2018; 50(7): 2164-2169.
  4. Majchrzak Krzysztof Jan. Pathogenic and opportunistic microorganisms of denture plaque – literature review. Protetyka Stomatologiczna. 2018; 68(1): 57-72.
  5. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373;
  6. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373.
  7. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 11/2017, 50-53;
  8. Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska.  Wskazania do augmentacji kostnej przed zabiegiem implantacji u pacjentów z hipodoncją w odcinku estetycznym szczęki. Forum Ortodontyczne, 13, 3/2017, 202-213;
  9. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2017, 20-23;
  10. Szymanek-Majchrzak Ksenia Ewa, Młynarczyk Andrzej , Kuthan Robert , Sawicka-Grzelak Anna Urszula, Majchrzak Krzysztof Jan, Kawecki Dariusz , Kosieradzki Maciej , Durlik Magdalena Joanna, Dęborska-Materkowska Dominika , Pączek Leszek , Młynarczyk Grażyna Anna. Significance of Screening Tests and the Incidence of New Delhi Metallo-beta-lactamase-Producing Gram-negative Bacilli in the Surgery and Transplantation Wards of a Warsaw Medical Center During the Period From April 2014 to May 2017. Transplantation Proceedings. 2018; 50(7): 2159-2163
  11. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz, Artur Kaminski. Allograft Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for Implants. The International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry,  DOI 10.11607, Volume 38, Number 3/2018, 355-360.
  12. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321.
  13. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. Protetyka Stomatologiczna. 2016, LXVI. 6, 468-476;
  14. Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30;
  15. Krasny M, Krasny K, Zadurska M, Fiedor P. Evaluation of treatment outcomes and clinical indications for antibiotic prophylaxis in patients undergoing implantation procedures. Adv Med Sci. 2015 Nov 4;61(1):113-116. doi: 10.1016/j.advms.2015.10.005.
  16. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor, Małgorzata Zadurska, Artur Kamiński. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible, Cell Tissue – Cell Tissue Bank. 2015 Dec;16(4):631-8. doi: 10.1007/s10561-015-9512-y. Epub 2015 Jul 11.
  17. Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus lift: a new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell Tissue Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s10561-015-9505-x
  18.  Marta Krasny, Kornel Krasny. Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji. Magazyn Stomatologiczny, 4/2015, 36-39;
  19. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2012 Sep;14(3):367-74.
  20. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok XXIII, 84—88.
  21. Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grzegorz Cessak, Piotr Fiedor. Analysis of effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on teeth and oral tissues during orthodontic treatment. Report based on literature review. Acta Pol Pharm. 2013 May-Jun;70(3):573-7.
  22. Martyna Czerkies, Adrianna Mostowska, Elżbieta Mierzwińska- Nastalska, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska. Rola czynników genetycznych w etiologii I leczeniu wad zgryzu. Forum ortodontyczne Tom 9, nr 3/2013, 182-189.
  23. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
  24. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
  25. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
  26. Marta Krasny, Anna Wasiewicz, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki. Leczenie obstrukcyjnego bezdechu sennego -przyczyny chorób cywilizacyjnych w realiach polskich. Magazyn Stomatologiczny, 10/2014, 115.
  27. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683n686, 2014.
  28. Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grażyna Śmiech-Słomkowska. Znaczenie estetyki twarzy i uśmiechu w planowaniu leczenia ortodontycznego- przegląd piśmiennictwa. Część 1. Forum Ortodontyczne, 2014,3,179-186.
  29. Małgorzata Zadurska, Agnieszka Jurek, Marta Krasny. Analiza przypadków klinicznych występowania zębów dwoistych w uzębieniu mlecznym i stałym- sugerowana etiologia i następstwa Dental Forum vol. XXXX, No 2 (2012), 33-39.
  30. Małgorzata Zadurska, Barbara Pietrzak- Bilińska, Dorota Maciejak, Marta Krasny, Paweł Plakwicz, Jarosław Wysocki Klippel- Trenaunay- Weber Syndrome Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20, No 6A (2011), 134-139.
  31. Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska,  Piotr Piekarczyk,  Piotr Fiedor; Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes, Volume 43, Issue 8 , Pages 3142-3144, October 2011, Transplantation Proceedings, Transplantation Proceedings
  32. Witold Pawłowski,  Paweł Krajewski, Marta Krasny, Piotr Fiedor; Correlation of trauma circumstances and mechanism with the type, localization and range of cranial and intracranial injuries in traffic accident casualties, New Medicine 1/2011, vol. XV, 3-7.
  33. Marta Krasny, Jarosław Wysocki, Małgorzata Zadurska, Piotr Skarżyński: Relative nasopharyngeal patency index as possible objective indication for adenoidectomy in children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 75 (2011) 250-255.
  34. Jarosław Wysocki, Marta Krasny, Piotr Skarżyński: Patency of nasopharynx      and a cephalometric image in the children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 73 (2009) 1803-1809.
  35. Marta Krasny, Kornel Krasny. Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
  36. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80
  37. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
  38. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.
  39. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528;
  40. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134;
  41.  Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215 
  42. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70;
  43.  Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371;
  44. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283;
  45. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482;
  46. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547;
  47. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620;
  48. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687;
  49. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752;
  50. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332. DOI 10.1007/s10561-012-9348-7;
  51. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208;
  52. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840;
  53. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8

Lista prezentacji

 1. The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden;
 2. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; 1-3 October 2014; Lund, Sweden
 3. 16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego; Małgorzata Zadurska, Dariusz Gozdowski, Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Magdalena Marczyńska- Stolarek pt. „ Analiza nieprawidłowości zębowych współistniejących z agenezją zębów mlecznych u pacjentów z oligodoncją w uzębieniu stałym”; Poznań, 27-30.09.2012
 4. Współautorka plakatu prezentowanego na 15. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego autorstwa Małgorzaty Zadurskiej, Magdaleny Marczyńskiej- Stolarek, Agnieszki Jurek, Anny Milczarek, Anny Wasiewicz, Marty Krasny pt. „Budowa twarzy u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego”; 15 zjazd PTO Zamość, 15-18.09.2011
 5. Prezentacja pracy na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Autorzy: Kornel Krasny, Artur Kamiński, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor pt.„ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011
 6. Drożność nosogardła a obraz cefalometryczny u dzieci z problemami ortodontycznymi” na XXXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Gdańsk 20-21.05.2011.
 7.  „Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi” na V Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód- Wschód, Warszawa 27-28.05.2011.
 8. „ Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy” Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011. na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
 9. „Zespół Klippera- Trenaunaya- Webera”  Nałęczów, 12-13.05.2011. na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt.
 10. „Poprawa kształtu zębów u młodych pacjentów w trakcie i po leczeniu ortodontycznym” prezentowanym na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków w Warszawa, 2005.
 11.  “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Sympozjum „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” w Warszawa, 2004.
 12. “Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2004.
 1. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz , Artur Kaminski. Allograft Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for Implants. The International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry,  DOI 10.11607, Volume 38, Number 3/2018, 355-360. 
 2. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321.
 3. Krasny M, Krasny K, Zadurska M, Fiedor P. Evaluation of treatment outcomes and clinical indications for antibiotic prophylaxis in patients undergoing implantation procedures. Adv Med Sci. 2015 Nov 4;61(1):113-116. doi: 10.1016/j.advms.2015.10.005.
 4. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor, Małgorzata Zadurska, Artur Kamiński. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible, Cell Tissue – Cell Tissue Bank. 2015 Dec;16(4):631-8. doi: 10.1007/s10561-015-9512-y. Epub 2015 Jul 11.
 5. Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus lift: a new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell Tissue Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s10561-015-9505-x
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
 7. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 8. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683ñ686, 2014.
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2013 Sep;14(3):367-74.
 10. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Zadurska M, Piekarczyk P, Fiedor P: Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes. Transplantation Proceedings, 2011, 43, 3142-3144.
 11. Marta Krasny, Kornel Krasny . Postępowanie ortodontyczno – implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce. Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019, 18-22;
 12. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373.
 13. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 11/2017, 50-53.
 14. Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska.  Wskazania do augmentacji kostnej przed zabiegiem implantacji u pacjentów z hipodoncją w odcinku estetycznym szczęki. Forum Ortodontyczne, 13, 3/2017, 202-213;
 15.  Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2017, 20-23;
 16.  Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. Protetyka Stomatologiczna.2016, LXVI. 6, 468-476;
 17. Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30;
 18. Marta Krasny, Kornel Krasny. Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji. Magazyn Stomatologiczny, 4/2015, 36-39;
 19. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44;
 20. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok 2013, XXIII, 84—88
 21. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80;
 22. Marta Krasny, Kornel Krasny, Anna Machowska: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 23. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 24. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44;
 25. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528;
 26. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134;
 27. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215;
 28. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70;
 29. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371;
 30. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283;
 31. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482;
 32. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547;
 33. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620;
 34. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687;
 35. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752;
 36. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332. DOI 10.1007/s10561-012-9348-7;
 37. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208;
 38. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840;
 39. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8.
 1. „Anatomical study of foramen rotundom localization for maxillary nerve extra – oral anaethesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2007.
 2. „Local anaesthetic drugs used In dentistry” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008.
 3. „How to do?- Interior alveolar nerve block anaesthesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 4. „Metody zewnątrzustne znieczulenia nerwu szczękowego do otworu okrągłego” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2008.
 5. „Urazy w obrębie oczodołu” prezentowanej na 15 Interdyscyplinarnym seminarium z anatomii klinicznej pt. Anatomiczne podstawy chirurgii oczodołu, Warszawa, 2007
 6. „Properties and working efficiency comparison of mouthrinses meridol and eludril regarding to patients after surgical procedures in oral cavity” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 7. “How to bite it? – The study of multiplicity of etiopathogenetic factors and their interrelationships with various symptoms of TMJ disorders” prezentowanej na 4 Międzynarodowym Kongresie Regionu Morza Bałtyckiego, Warszawa, 2009
 8. “Czynniki etiologiczne zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2010.
 9. „Implantoprotetyczne leczenie pacjentki z manifestacją objawów osteoporozy w obrębie żuchwy. Opis przypadku” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011
 10. „Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011

Gabinet "Medicare"

ul. Mireckiego 13 A
lok. 11, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pon-pt: 8.00 do 20.00
sobota: 8.00 do 15.00

Zadzwoń

tel: + 48 25 756 11 67
kom: +48 667 96 11 67

Napisz do Nas

Stomatologia Medicare Mińsk Mazowiecki - Implanty Mińsk Mazowiecki - Ortodonta Mińsk Mazowiecki - Wybielanie Zębów Minsk Mazowiecki - Chirurgia Minsk Mazowiecki - Piaskowanie Zębów Minsk Mazowiecki - Protetyka Mińsk Mazowiecki - Stomatologia Estetyczna Mińsk Mazowiecki - Dentysta Mińsk Mazowiecki - Skaling - RTG - Pantomogram