Publikacje

W tym dziale znajdziesz informacje o naszych naukowych publikacjach zamieszczonych w polskich i zagranicznych periodykach medycznych. Rozwój każdej dyscypliny medycznej jest wspólnym efektem doświadczeń i poszukiwań terapeutycznych lekarzy klinicystów oraz naukowców wielu dziedzin. Nasz zespół jest aktywnie zaangażowany w pracę naukową, mamy w swoim dorobku zawodowym kilka procedur stomatologicznych o charakterze autorskim, które rozpowszechniamy na szkoleniach, kongresach oraz w piśmiennictwie.

 1. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kaminski: Alternative methods of repositioning impacted maxillary canines in the dental arch – en bloc autotransplantation of a tooth. Transplantation proceedings, Transplantation Proceedings; Volume 52, Issue 7, September 2020, Pages 2236-2238;  https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2019.12.054.
 2. Marta Krasny, Kornel Krasny, Andrzej Wojtowicz:  En bloc autotransplantation of retained canine in the lower jaw – case presentation. Int J Periodontics Restorative Dent. 2020 May/Jun;40(3):403-407. doi: 10.11607/prd.4664.
 3. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz, Artur Kaminski. Allograft Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for Implants. The International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry,  DOI 10.11607, Volume 38, Number 3/2018, 355-360.
 4. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321. DOI: 10.1007/s10561-017-9631-8.
 5. Krasny M, Krasny K, Zadurska M, Fiedor P. Evaluation of treatment outcomes and clinical indications for antibiotic prophylaxis in patients undergoing implantation procedures. Adv Med Sci. 2015 Nov 4;61(1):113-116. doi: 10.1016/j.advms.2015.10.005.
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor, Małgorzata Zadurska, Artur Kamiński. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible, Cell Tissue – Cell Tissue Bank. 2015 Dec;16(4):631-8. doi: 10.1007/s10561-015-9512-y. Epub 2015 Jul 11. 
 7. Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus lift: a new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell Tissue Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s10561-015-9505-x.
 8. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9. DOI: 10.1007/s10561-013-9398-5.
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 10. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683ñ686, 2014.
 11. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2013 Sep;14(3):367-74. DOI:  10.1007/s10561-012-9348-7.
 12. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Zadurska M, Piekarczyk P, Fiedor P: Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes. Transplantation Proceedings, 2011, 43, 3142-3144. DOI: 10.1016/j.transproceed.2011.08.002.
 13. Kornel Krasny, Andrzej Wojtowicz, Jarosław Żmudzki, Marta Krasny, Witold Tomkiewicz. Trybologiczne powikłania w implantologii – występowanie i zapobieganie, Mechanical (tribological) complications in implant dentistry – occurance and prevention; Dental Tribune 3/2019; 6-13.
 14. Marta Krasny, Kornel Krasny . Postępowanie ortodontyczno – implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce. Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019, 18-22.
 15. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373.  DOI: 10.5604/01.3001.
 16. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 11/2017, 50-53.
 17. Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska.  Wskazania do augmentacji kostnej przed zabiegiem implantacji u pacjentów z hipodoncją w odcinku estetycznym szczęki. Forum Ortodontyczne, 13, 3/2017, 202-213.
 18. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2017, 20-23. 
 19. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. Protetyka Stomatologiczna. 2016, LXVI. 6, 468-476.
 20. Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30.
 21. Marta Krasny, Kornel Krasny. Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji. Magazyn Stomatologiczny, 4/2015, 36-39.
 22. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44.
 23. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok 2013, XXIII, 84—88.
 24. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80.
 25. Marta Krasny, Kornel Krasny, Anna Machowska: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66.
 26. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99.
 27. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44.
 28. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528.
 29. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134.
 30. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215.
 31. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70.
 32. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371.
 33. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283.
 34. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482.
 35. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547.
 36. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620.
 37. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687.
 38. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752.
 39. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332. DOI 10.1007/s10561-012-9348-7.
 40. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208.
 41. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840.
 42. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8.
 43. Szymanek-Majchrzak Ksenia Ewa, Młynarczyk Andrzej , Bilińska Małgorzata , Rownicki M , Majchrzak Krzysztof Jan, Chmura Andrzej Mateusz, Kwiatkowski Artur Remigiusz, Durlik Magdalena Joanna, Dęborska-Materkowska Dominika , Pączek Leszek , Młynarczyk Grażyna Anna. Effect of Selective Antibiotic Pressure on the MLS-B Phenotype in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Originating From Patients From Transplantation Wards: 24 Years of Observations. Transplantation Proceedings. 2018; 50(7): 2164-2169.
 44. Majchrzak Krzysztof Jan. Pathogenic and opportunistic microorganisms of denture plaque – literature review. Protetyka Stomatologiczna. 2018; 68(1): 57-72.
 45. Szymanek-Majchrzak Ksenia Ewa, Młynarczyk Andrzej , Kuthan Robert , Sawicka-Grzelak Anna Urszula, Majchrzak Krzysztof Jan, Kawecki Dariusz , Kosieradzki Maciej, Durlik Magdalena Joanna, Dęborska-Materkowska Dominika , Pączek Leszek, Młynarczyk Grażyna Anna. Significance of Screening Tests and the Incidence of New Delhi Metallo-beta-lactamase-Producing Gram-negative Bacilli in the Surgery and Transplantation Wards of a Warsaw Medical Center During the Period From April 2014 to May 2017. Transplantation Proceedings. 2018; 50(7): 2159-2163.
 46. Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grzegorz Cessak, Piotr Fiedor. Analysis of effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on teeth and oral tissues during orthodontic treatment. Report based on literature review. Acta Pol Pharm. 2013 May-Jun;70(3):573-7.
 47. Martyna Czerkies, Adrianna Mostowska, Elżbieta Mierzwińska- Nastalska, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska. Rola czynników genetycznych w etiologii I leczeniu wad zgryzu. Forum ortodontyczne Tom 9, nr 3/2013, 182-189.
 48. Marta Krasny, Anna Wasiewicz, Małgorzata Zadurska, Jarosław Wysocki. Leczenie obstrukcyjnego bezdechu sennego -przyczyny chorób cywilizacyjnych w realiach polskich. Magazyn Stomatologiczny, 10/2014, 115.
 49. Anna Wasiewicz, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Grażyna Śmiech-Słomkowska. Znaczenie estetyki twarzy i uśmiechu w planowaniu leczenia ortodontycznego- przegląd piśmiennictwa. Część 1. Forum Ortodontyczne, 2014,3,179-186.
 50. Małgorzata Zadurska, Agnieszka Jurek, Marta Krasny. Analiza przypadków klinicznych występowania zębów dwoistych w uzębieniu mlecznym i stałym- sugerowana etiologia i następstwa Dental Forum vol. XXXX, No 2 (2012), 33-39.
 51. Małgorzata Zadurska, Barbara Pietrzak- Bilińska, Dorota Maciejak, Marta Krasny, Paweł Plakwicz, Jarosław Wysocki Klippel- Trenaunay- Weber Syndrome Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20, No 6A (2011), 134-139.
 52. Witold Pawłowski,  Paweł Krajewski, Marta Krasny, Piotr Fiedor; Correlation of trauma circumstances and mechanism with the type, localization and range of cranial and intracranial injuries in traffic accident casualties, New Medicine 1/2011, vol. XV, 3-7.
 53. Marta Krasny, Jarosław Wysocki, Małgorzata Zadurska, Piotr Skarżyński: Relative nasopharyngeal patency index as possible objective indication for adenoidectomy in children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 75 (2011) 250-255.
 54. Jarosław Wysocki, Marta Krasny, Piotr Skarżyński: Patency of nasopharynx      and a cephalometric image in the children with orthodontic problems, International Journal of Pediatric Otorinolaryngology 73 (2009) 1803-1809.

Lista prezentacji

2020-09-08

Powikłania czy błędy w sztuce – komentarz biegłego sądowego – szkolenie dla lekarzy DMG

2020.06.09

Opiniowanie sądowo – lekarskie w sprawach błędów medycznych w dziedzinie  stomatologii i implantologii; wykład dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

2019.11.16-17

Podstawowe i zaawansowane augmentacje kości: wskazania, procedury, zasady, kurs praktyczny i teoretyczny dla lekarzy

2019.10.10-13

Standardy w implantologii, procedury alternatywne/ratunkowe; XIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii; Ustroń

2019.10.10-13

Współpraca ortodonty i implantologia: standardy; XIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii; Ustroń

2019.10.17-19

Alternative methods of repositioning impacted maxillary canines in the dental arch – en bloc auto-transplantation of a tooth; 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Zakopane

2019.10.08

Podział i zastosowanie kliniczne materiałów do regeneracji wolno i szybko resorbowalnych, Zjazd Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Warszawa

2019.09.20

Zaawansowane augmentacje kości – wskazania, procedury, powikłania; kurs nostryfikacyjny WUM

2019.09.15-17

Chirurgiczne leczenie powikłań i ograniczeń procedur ortodontycznych;  powikłania i ograniczenia ortodontyczne – transplantacja zęba w bloku kostnym, 22. Zjazd Polskiego towarzystwa Ortodontycznego oraz III Kongres Polskiego Towarzystwa Techników Ortodontycznych, Kraków

2019.10.16 – 18

Zastosowanie allogennej błony osierdziowej w samoistnej regeneracji ubytków szczęk. 28th congress of european association of tissue and cell banks; Stadsgehoorzaal Leiden, the Netherlands

2019.06.14-15

Powikłania w leczeniu implantoprotetycznym. V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – Serock

2019.05.16-18

Czynniki Zwiększające Przewidywalność Przeszczepów Allogennych Bloków Kostnych, XIII Kongres OSIS, EDI – Jachranka

2019.05.09-11

Efektywna modyfikacja podniesienia dna zatoki i poszerzenia wyrostka, Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Lublin

2019-04-08

Optymalizacja biotechnologiczna w implantoprotetyce – zebranie Zakładu Protetyki Stomatologicznej WUM

2011-05-20-21

Drożność nosogardła a obraz cefalometryczny u dzieci z problemami ortodontycznymi; XXII Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Gdańsk

2018.11.30-12.01

Optymalizacja biotechnologiczna w zabiegach implantologicznych – XIII Świąteczny Wieczór Implantologiczny OSIS, Warszawa

2018.10.11-14

Zastosowanie zestawu narzędzi własnego projektu służących do pozycjonowania implantów dentystycznych oraz projektowania płata śluzówkowo – okostnowego. XVIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń

2018.10.11-14

Zastosowanie allogennej błony osierdziowej jako zapory ograniczającej zanik wyrostka zębodołowego. XVIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń

2018.09.20-21

Aspekty  chirurgiczno – ortodontyczne  w  leczeniu zębów zatrzymanych, XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej; Wrocław

2018.09.20-21

Ortodontyczno – chirurgiczne możliwości leczenia pacjentów z hipodoncją w odcinku przednim, Ortodontic and surgical treatment of patients with hypodontia in the anterior region; XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, III Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej; Wrocław

2018.06.15-17

Ortodontyczno – chirurgiczne leczenie pacjentów z hipodoncją w odcinku estetycznym. IV Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, Serock

2012.09.27-30

 Analiza nieprawidłowości zębowych współistniejących z agenezją zębów mlecznych u pacjentów z oligodoncją w uzębieniu stałym; 16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego;  Poznań

2017.12.08-09

Zastosowanie allogennych bloków kostnych wzbogaconych PRF w regeneracji kości szczęk. Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa I Warszataty; Lubelskie Forum implntologiczne 2017; Lublin

2017.10.18-20

Extending the width and height of the alveolar process and the alveolar part of the mandible with allogeneic bone blocks  –  26 Congress of the European Association of Tissue Banks Treviso, Italy

2017-10

Nowe zastosowanie bloczków kostnych allogennych – zabieg otwartego sinus lift – XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawa

2017-10

Minimalnie inwazyjna metoda zachowania pierwotnego kształtu wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba z zastosowaniem osierdziowej błony allogennej – XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Warszawa

2017.10.12-15

Zastosowanie allogenicznych bloków kostnych wzbogaconych PRF w augmentacji tkanki kostnej : obserwacje kliniczne – XVII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń

2017.10.13-14

Allogenic   bone   for   prevention  and management   of   implant   treatment complications – 13 Sympozjum Środkowo – Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA), Kraków

2017.05.12-13

Skuteczność bloczków kostnych allogennych w augmentacji  wyrostka żuchwy i szczęki – 12 Międzynarodowy Kongres OSIS, Jachranka

2016.10.14

Rzeczywistość i mity w klinicznym zastosowaniu allogennych przeszczepów tkanki kostnej XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń

2016.10.14

Powikłania i możliwości leczenia powikłań w zastosowaniu allogenicznych przeszczepów tkanki kostnej. XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii, Ustroń

2016.06.09-11

Expanding the width and height of the alveolar ridge or the alveolar section of the mandible with an allogeneic bone block –6 International Camlog Congress

2016.06.09-11

Double, closed sinus lift with the use of allogeneic bone granulate – 6 International Camlog Congress

2016.06.09-11

Open sinus lift with the use of allogeneic bone block – 6 International Camlog Congress

2016.02.27

Patron naukowy i wykładowca na Forum Implantologiczne: Niwelowanie defektów kostnych, powikłania po augmentacji kości

2015.11.27

Znaczenie diety i suplementacji dla wartościowości tkanki kostnej szczęki i żuchwy w aspekcie przygotowania do leczenia implantologicznego. Konferencja naukowa Prewencja chorób żywieniowych oraz bezpieczeństwo żywności jako problem zdrowia publicznego, Instytut Nauk Medycznych Uczelni Warszawskiej in. Marii Skłodowskiej – Curie

2015.10

Allogeneic granulate in pre-implantation reconstruction of the alveolar ridge. Split, Chorwacja

2015.10

Two-stage closed sinus lift: a new surgical technique for maxillary sinus floor augmentation. Split, Chorwacja.

2015.03.05

The Use of Allogeneic Products in Bone Defect Augmentation – case report – New York University College of Dentistry

 

2014.10.1-3

Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible; 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; Lund, Sweden

2014.10.1-3

The use of frozen, radiation-sterilised allografts in complications of alveolar ridge reconstruction performer with other bone-replacement materials – 23rd Annual Congress of the European Association of Tissue Banks; Lund, Sweden

2011.06.11

Kliniczne wykorzystanie allogenicznego granulatu kostnego w rekonstrukcji wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy-prezentacja na X Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; Rawa Mazowiecka,

2007.10.12

Zaawansowane techniki implantologiczne z zastosowaniem systemu IDI podczas kongresu: Tytani-Implantologia dziś i jutro, Poznań

 

2007.01.20

Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,  Radom.

 2011.09.15-18

Budowa twarzy u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego; 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Zamość

2006.09.12-15

Morphometric evaluation of selected anatomical elements of the body of the mandible. European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery – XVIII Congress –  Barcelona

2006.01.17

Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy i jej przydatność w chirurgii szczękowo-twarzowej – Sesja naukowo – szkoleniowa Katedry Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz Koła Sekcji Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej PTS  oddz. W Warszawie

2018.05.27-28 Względny wskaźnik drożności jamy nosowo-gardłowej, jako możliwe wskazanie do adenotomii u dzieci z problemami ortodontycznymi” na V Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód- Wschód, Warszawa

2005.12.17

Nagłe przypadki w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Białystok

2005.05.19-21

Morfometryczna ocena niektórych elementów anatomicznych trzonu żuchwy przydatna w chirurgicznym leczeniu jej złamań”- V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin

2005.03.04-05

Anatomia chirurgiczna trzonu żuchwy – II Niemiecko – Polskie Międzynarodowe Sympozjum Stomatologiczne, Warszawa

2004.05.21

Atopowe położenie zatrzymanych zębów – „Develpoments in the diagnosis, preventention and tretment of disorders of the ceaniofacial complex” Warszawa

2003.05.22-24

Płat skórno – mięśniowy z mięśnia piersiowego większego w rekonstrukcji ubytków powstałych po usunięciu nowotworów złośliwych dolnego piętra twarzy” –  IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Białystok

2002.05.23

wykład dla wydziału Higieny i Żywienia AM w Warszawie „Znaczenie profilaktyki dla zachowania zdrowia jamy ustnej”

 2004

Ocena symptomatologii chorób ssż” prezentowanej na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków, Warszawa

 2004

Ocena symptomatologii chorób ssż”;  Sympozjum „Developments in the diagnosis, prevention and treatment of disorders of the craniofacial complex” w Warszawa, 2004

 2011.05.12-13

Zespół Klippera- Trenaunaya- Webera;  V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Nałęczów
2005 Poprawa kształtu zębów u młodych pacjentów w trakcie i po leczeniu ortodontycznym”; Ogólnopolski Kongres Młodych Medyków w Warszawa,

1999.04.15

Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych – Kongres Młodych Medyków, Warszawa

 

 1. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz , Artur Kaminski. Allograft Block Volume Preservation in Ridge Augmentation for Implants. The International Jurnal of Periodontics & restorative Dentystry,  DOI 10.11607, Volume 38, Number 3/2018, 355-360. 
 2. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Czech T, Wojtowicz A. Preparation of allogeneic bone for alveolar ridge augmentation. Cell and Tissue Banking, september 2017, volume 18, Issue 3, pp 313-321.
 3. Krasny M, Krasny K, Zadurska M, Fiedor P. Evaluation of treatment outcomes and clinical indications for antibiotic prophylaxis in patients undergoing implantation procedures. Adv Med Sci. 2015 Nov 4;61(1):113-116. doi: 10.1016/j.advms.2015.10.005.
 4. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor, Małgorzata Zadurska, Artur Kamiński. Long-term outcomes of the use of allogeneic, radiation-sterilised bone blocks in reconstruction of the atrophied alveolar ridge in the maxilla and mandible, Cell Tissue – Cell Tissue Bank. 2015 Dec;16(4):631-8. doi: 10.1007/s10561-015-9512-y. Epub 2015 Jul 11.
 5. Kornel Krasny, Marta Krasny, Artur Kamiński. Two-stage closed sinus lift: a new surgical technique  for maxillary sinus floor augmentation. Cell Tissue Bank, Cell and Tissue Banking 03/2015; DOI:10.1007/s10561-015-9505-x
 6. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Allogeneic materials in complications associated with pre-implantation restoration of maxillary and mandibular alveolar processes. A four case report. Cell Tissue Bank, 2014 Sep;15(3):381-9.
 7. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Piotr Fiedor. Global maxillary ridge augmentation with frozen radiation-sterilised bone blocks followed by implant placement: A case report. Cell Tissue Bank, 2014 may, DOI 10.1007/s10561-014-9452-y.
 8. Marta Krasny, Kornel Krasny, Piotr Fiedor. Safety and efficacy of bone wax in patients on oral anticoagulant therapy. Acta Pol Pharm. Vol. 71 No. 4 pp. 683ñ686, 2014.
 9. Marta Krasny, Kornel Krasny, Artur Kamiński, Małgorzata Zadurska, Piotr Piekarczyk, Piotr Fiedor. Evaluation of safety and efficacy of radiation-sterilized bone allografts in reconstructive oral surgery. Cell Tissue Bank 2013 Sep;14(3):367-74.
 10. Krasny K, Kamiński A, Krasny M, Zadurska M, Piekarczyk P, Fiedor P: Clinical Use of Allogeneic Bone Granulates to Reconstruct Maxillary and Mandibular Alveolar Processes. Transplantation Proceedings, 2011, 43, 3142-3144.
 11. Marta Krasny, Kornel Krasny . Postępowanie ortodontyczno – implantologiczne w trudnym przypadku zatrzymania kła w szczęce. Magazyn Stomatologiczny, 7-8/2019, 18-22;
 12. Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Leczenie implantologiczne w następstwie usunięcia zatrzymanych kłów i augmentacji kością allogeniczną wzbogaconą A-PRF. Protetyka Stomatologiczna; 2017, 67, 4, 364-373.
 13. Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa jamy kostnej granulatem allogennym w leczeniu przedimplntacyjnym. Magazyn Stomatologiczny, 11/2017, 50-53.
 14. Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska.  Wskazania do augmentacji kostnej przed zabiegiem implantacji u pacjentów z hipodoncją w odcinku estetycznym szczęki. Forum Ortodontyczne, 13, 3/2017, 202-213;
 15.  Kornel Krasny, Marta Krasny. Odbudowa ubytku kości części zębodołowej żuchwy bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2017, 20-23;
 16.  Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz. Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych. Protetyka Stomatologiczna.2016, LXVI. 6, 468-476;
 17. Kornel Krasny, Marta Krasny.  Pionowa i pozioma odbudowa ubytku kości wyrostka zębowego bloczkiem kostnym allogennym. Magazyn Stomatologiczny, 4/2016, (282), XXVI, 28-30;
 18. Marta Krasny, Kornel Krasny. Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji. Magazyn Stomatologiczny, 4/2015, 36-39;
 19. Marta Krasny, Kornel Krasny. Wpływ adenotomii oraz aktywnego przerostu migdałka gardłowego na ciężkość wady zgryzu u dzieci kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego. Magazyn Stomatologiczny, 6/2014, 41-44;
 20. Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny. Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn Stomatologiczny nr. 3 (248), rok 2013, XXIII, 84—88
 21. Marta Krasny, Kornel Krasny: Wydarzenia IMPLANTY Sztuka – Praktyka. Magazyn Stomatologiczny, 01, (202), 2009, 80;
 22. Marta Krasny, Kornel Krasny, Anna Machowska: Zatrzymany kieł przyczyną nawracającego ropnia, Magazyn Stomatologiczny, 07-08, (208), 2009, 62-66;
 23. Marta Krasny, Kornel Krasny, Jarosław Wysocki: Poszerzenie części zębodołowej żuchwy w przygotowaniu do leczenia implantologicznego; Magazyn stomatologiczny, 9, (198), 2008, 94-99;
 24. Marta Krasny, Kornel Krasny, Michał Pelc, Artur Kamiński: Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą kości homogennej. Doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny, 12, (201), 2008, 37-44;
 25. Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka, Hubert Wanyura, Kornel Krasny.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej REAKCJA ANAFILAKTYCZNA WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 7, 524-528;
 26. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2, 129-134;
 27. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E., Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – hipoglikemia. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 3, 211-215;
 28. Krasny K., Wanyura H., Mayzner – Zawadzka E,. Kołacz M.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Hiperwentylacja. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 1, 66-70;
 29. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Marcin Kołacz, Ewa Mayzner – Zawadzka.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Padaczka. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 5, 367-371;
 30. Kornel Krasny, Hubert Wanyura, Ewa Mayzner – Zawadzka, Marcin Kołacz.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Omdlenie. Czas. Stomat. 2005, LVIII, 4, 279-283;
 31. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe  czynności  w  resuscytacji  krążeniowo – oddechowej u dorosłych. Czas. Stomat., 2004, LVII, 7, 475 – 482;
 32. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E., Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – Podstawowe czynności w resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dzieci. Czas. Stomat., 2004, LVII, 8, 544- 547;
 33. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – choroba  niedokrwienna  serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 9, 617- 620;
 34. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – najczęstsze powikłania choroby niedokrwiennej serca. Czas. Stomat., 2004, LVII, 10, 684-687;
 35. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej – niedrożność górnych dróg oddechowych u dorosłych i dzieci – zadławienie. Czas. Stomat. 2004, LVII, 11, 746-752;
 36. Kołacz M., Mayzner – Zawadzka E, Wanyura H., Krasny K.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Ostra niewydolność oddechowa – astma oskrzelowa. Czas. Stomat., 2004, LVII, 12, 829-332. DOI 10.1007/s10561-012-9348-7;
 37. Wysocki J., Wanyura H., Krasny K., Szymański I.: Anatomia kliniczna przestrzeni przygardłowej. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, 199-208;
 38. Wanyura H., Stopa Z., Abed K., K. Krasny: Przydatność metody Karapandzica w rekonstrukcji ubytków wargi. Czas. Stom. LVI 12, 2003 832-840;
 39. Krasny K., Sałacińska A., Markiewicz H.: Ocena skuteczności diagnostycznej radiografii cyfrowej w rozpoznawaniu ubytków próchnicowych. Nowa Stomat., 2000, 3, 6-8.
 1. „Anatomical study of foramen rotundom localization for maxillary nerve extra – oral anaethesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2007.
 2. „Local anaesthetic drugs used In dentistry” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008.
 3. „How to do?- Interior alveolar nerve block anaesthesia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 4. „Metody zewnątrzustne znieczulenia nerwu szczękowego do otworu okrągłego” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2008.
 5. „Urazy w obrębie oczodołu” prezentowanej na 15 Interdyscyplinarnym seminarium z anatomii klinicznej pt. Anatomiczne podstawy chirurgii oczodołu, Warszawa, 2007
 6. „Properties and working efficiency comparison of mouthrinses meridol and eludril regarding to patients after surgical procedures in oral cavity” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków, Warszawa, 2008
 7. “How to bite it? – The study of multiplicity of etiopathogenetic factors and their interrelationships with various symptoms of TMJ disorders” prezentowanej na 4 Międzynarodowym Kongresie Regionu Morza Bałtyckiego, Warszawa, 2009
 8. “Czynniki etiologiczne zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia” prezentowanej na Międzynarodowym Kongresie Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego, Łódź, 2010.
 9. „Implantoprotetyczne leczenie pacjentki z manifestacją objawów osteoporozy w obrębie żuchwy. Opis przypadku” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011
 10. „Skuteczność terapii laserowej w eliminacji objawów stomatopatii protetycznej w grupie pacjentek z osteoporozą i niekorzystnymi warunkami podłoża protetycznego” prezentowanej na XXIX Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS, Zakopane 2011

Gabinet "Medicare"

ul. Mireckiego 13 A
lok. 11, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Godziny otwarcia:

pon-pt: 8.00 do 20.00
sobota: 8.00 do 15.00

Zadzwoń

tel: + 48 25 756 11 67
kom: +48 667 96 11 67

Napisz do Nas

Stomatologia Medicare Mińsk Mazowiecki - Implanty Mińsk Mazowiecki - Ortodonta Mińsk Mazowiecki - Wybielanie Zębów Mińsk Mazowiecki - Chirurgia Mińsk Mazowiecki - Piaskowanie Zębów Mińsk Mazowiecki - Protetyka Mińsk Mazowiecki - Stomatologia Estetyczna Mińsk Mazowiecki - Dentysta Mińsk Mazowiecki - Skaling - RTG - Pantomogram