To zaszczyt uczestniczyć w pracy tej polskiej instytucji naukowej ponieważ Brytyjska organizacja Corporate LiveWire Prestige Awards https://www.corporatelivewire.com/awards.html  uznała Ogólnopolską Organizację Implantologii Stomatologicznej (OSIS) za HEALTHCARE ASSOCIATION of the YEAR 2020/2021 w Polsce! Wyróżnienie jest przyznane za przekazywanie informacji medycznych i wsparcie w branży stomatologicznej – w szczególności w obszarze prawnym oraz za udostępnienie platformy specjalistom w dziedzinie stomatologii, umożliwiającej poszerzenie wiedzy.

To zaszczyt uczestniczyć w pracy tej polskiej instytucji naukowej ponieważ Brytyjska organizacja Corporate LiveWire Prestige Awards https://www.corporatelivewire.com/awards.html uznała Ogólnopolską Organizację Implantologii Stomatologicznej (OSIS) za HEALTHCARE ASSOCIATION of the YEAR 2020/2021 w Polsce! Wyróżnienie jest przyznane za przekazywanie informacji medycznych i wsparcie w branży stomatologicznej – w szczególności w obszarze prawnym oraz za udostępnienie platformy specjalistom w dziedzinie stomatologii, umożliwiającej poszerzenie wiedzy.